Dla Stomatologów

Od wielu lat z powodzeniem współpracujemy z licznymi lekarzami z Polski i Niemiec
oferując wykonywanie zabiegów w zakresie implantologii i chirurgii stomatologicznej.
Zabiegi przeprowadzane są przez chirurga stomatologa, dyplomowanego specjalistę implantologa Krzysztofa Caruka.

Lekarzom współpracującym z nami gwarantujemy, iż skierowani do nas pacjenci
będą leczeni wyłącznie implantologicznie (chirurgicznie) w zakresie uzgodnionym
z lekarzem prowadzącym na zasadzie pełnego zaufania.

Dla lekarzy współpracujących przygotowaliśmy (różnego stopnia zaawansowania)
szereg 1-dniowych spotkań w małych grupach mających na celu przybliżenie
tematyki implantologii. Podczas tych spotkań omawiane są różne możliwości
leczenia na bazie implantów, zasady planowania, diagnostyki, a także szczegółowo
etapy protetyczne tak by lekarz prowadzący mógł samodzielnie wykonać etapy
leczenia protetycznego. Oczywiście służymy pomocą na każdym etapie leczenia
pacjentów, wraz z możliwością korzystania z naszego laboratorium protetycznego.

Lekarzom zainteresowanym samodzielnym wszczepianiem implantów oferujemy
kursy o różnym stopniu zaawansowania od podstawowej implantacji do procedur
bardzo zaawansowanej odbudowy kości i kompleksowej rehabilitacji narządu żucia.