Spotkania

Dla lekarzy współpracujących przygotowaliśmy trzy poziomy spotkań w zależności
od stopnia zaawansowania i potrzeb lekarza. Spotkania odbywają się w małych
grupach, a ich celem jest przekazanie lekarzom praktycznych informacji
umożliwiających wprowadzenia do swojej praktyki leczenia implantologicznego.

I poziom – omówione zostaną:

  • różne rozwiązania na bazie implantów w zależności od rodzaju braków;
  • wymagana diagnostyka, badania ogólne, wskazania i przeciwwskazania;
  • podstawowy zabieg implantacji, procedury odbudowy kości i tkanek miękkich
  • natychmiastowe obciążanie implantów i zabiegi bezpłatowe;
  • kontrola stanu implantów i tkanki kostnej;


II poziom 
– omówione zostaną szczegółowo etapy leczenia protetycznego na bazie

implantów w przypadku uzupełniania częściowych braków uzębienia.

III poziom – omówione zostaną szczegółowo etapy leczenia protetycznego na bazie

implantów w przypadku uzupełniania całkowitego bezzębia.Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego. Skontaktujemy się niezwłocznie i prześlemy dodatkowe
informacje o spotkaniach wraz z zaproszeniem.