Kursy dla stomatologów

Dla lekarzy zainteresowanych samodzielnym wszczepianiem implantów przygotowaliśmy trzy dwudniowe kursy zróżnicowane pod względem poziomu zaawansowania. Duży nacisk kładziemy na to by kursy zawierały jak najwięcej informacji praktycznych możliwych do wykorzystania od razu w codziennej praktyce. Kursy odbywają się w grupach maksymalnie do 10 osób dających możliwość łatwej wymiany poglądów. W trakcie kursu przeprowadzane są 2 – 3 zabiegi na żywo, przesyłane do sali wykładowej.

  • Poziom I – podstawowy kurs implantologiczny

zaplanowanie zabiegu, wskazania i przeciwwskazania, diagnostyka, standardowa implantacja w szczęce i żuchwie

  • Poziom II – zaawansowany kurs implantologiczny

natychmiastowe obciążanie implantów, zabiegi bezpłatowe, podniesienie zatoki, mała odbudowa kości na szerokość

  • Poziom III – zaawansowany kurs odbudowy kości

duże odbudowy kości na szerokość i wysokość; przeszczepy nabłonkowe i łącznotkankowe, całkowita rehabilitacja narządu żucia

W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Osobom zainteresowanym prześlemy szczegółowy program wraz z dostępnymi terminami.