Brak jednego zęba

W przypadku braku jednego zęba standardowe postepowanie stomatologiczne wymagało oszlifowania dwóch zdrowych zębów sąsiadujących z luką w celu zamocowania na nich mostu. Najczęściej zęby te wymagały dodatkowo zatrucia i przeleczenia kanałowego.

Zastosowanie implantu pozwala pozostawić własne zęby całkowicie zdrowe, a w miejsce brakującego wszczepić implant. Nowy ząb na implancie wyglądać będzie identycznie jak naturalne uzębienie i będzie on nie do odróżnienia nawet dla najbliższych osób.

Wszczepienie implantu jest najlepszym rozwiązaniem zarówno pod względem zdrowotnym, funkcjonalnym jak i estetycznym.