Komputerowa kontrola siły zrostu implantów z kością

Komputerowa kontrola siły zrostu implantów z kością

Praktyka Sanadent od 2004r. posiada specjalistyczne szwedzkie urządzenie do kontroli siły zrostu implantów z kością. Komputerowa kontrola siły zrostu implantów z kością to nowoczesna metoda, która pozwala na precyzyjne określenie stopnia zrostu implantu z kością. Metoda ta wykorzystuje specjalny aparat, który mierzy siłę, z jaką implant jest wrośnięty w kość.

Komputerowa kontrola – zalety urządzenia

Urządzenie to umożliwia:

  • precyzyjną ocenę wytrzymałości kości –

bardzo istotna informacja szczególnie po zabiegach odbudowy kości;

  • ustalenie właściwego terminu wykonywania zębów na implantach –

który uzależniony jest od budowy i wytrzymałość kości wokół wszczepów

  • wieloletnią powtarzalną kontrolę użytkowanych implantów –

potwierdzającą prawidłowość przeprowadzonego leczenia

Kiedy wszczepiamy implant przyświeca nam myśl, iż będzie on użytkowany do końca życia dlatego też nasze całe postępowanie ukierunkowane jest na prowadzenie leczenia najbardziej pewnego i przewidywalnego.

Etapy kontroli

Komputerowa kontrola siły zrostu implantów z kością przeprowadzamy w kilku etapach. Najpierw wszczepia się implant do kości. Następnie, po określonym czasie, przeprowadza się zabieg pomiaru siły zrostu. W tym celu do implantu przymocowujemy specjalny czujnik, który następnie podłączamy do aparatu do pomiaru. Aparat generuje siłę i mierzy, z jaką siłą implant jest w stanie ją wytrzymać.

Wynik pomiaru siły zrostu implantów z kością pozwala na ocenę stopnia stabilności implantu. Stabilny implant jest wrośnięty w kość na tyle mocno, że może wytrzymać obciążenia związane z użytkowaniem protezy. Niestabilny implant może wymagać dodatkowego leczenia, aby wzmocnić zrost z kością.

Komputerowa kontrola siły zrostu implantów z kością jest metodą bezpieczną i skuteczną. Pozwala ponadto na precyzyjne określenie stopnia zrostu implantu z kością, co zwiększa szansę na powodzenie leczenia implantologicznego.

Metodę tę szczególnie zaleca się w przypadku implantacji w trudnych warunkach, takich jak:

  • u pacjentów z niską gęstością kości
  • u pacjentów z chorobami przyzębia
  • u pacjentów, którzy mają już implanty

Komputerowa kontrola siły zrostu implantów z kością można również stosować w celu monitorowania procesu zrostu implantu z kością. Metoda ta pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów i podjęcie odpowiednich działań.

Na koniec komputerowa kontrola siły zrostu implantów z kością jest nowoczesną metodą, która poprawia jakość leczenia implantologicznego. Co więcej metoda ta jest bezpieczna i skuteczna, a jej zastosowanie może zwiększyć szansę na powodzenie leczenia.

Przeczytaj również: