Nawigacja w implantologii

Nawigacja w implantologii

Nawigacja w implantologii to najnowocześniejsza technika umożliwiająca wszczepianie implantu z dokładnością do 0,1mm w pozycji ustalonej przed zabiegiem w obrazie 3D na ekranie komputera. Nawigację możemy zastosować zarówno przy wszczepianiu pojedynczego implantu jak i przy mnogich implantacjach.

Nawigacja w implantologii to technologia, która wykorzystuje obrazowanie medyczne i oprogramowanie do precyzyjnego planowania i wykonywania zabiegów wszczepienia implantów zębowych.

Rodzaje nawigacji

Istnieje kilka różnych rodzajów nawigacji w implantologii, ale wszystkie opierają się na tym samym podstawowym założeniu:

  • Wykorzystanie obrazowania medycznego, takiego jak tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI), do stworzenia trójwymiarowego modelu szczęki lub żuchwy pacjenta.
  • Użycie oprogramowania do planowania implantologicznego do opracowania planu zabiegu, który uwzględnia struktury anatomiczne w obszarze zabiegu, takie jak nerwy, żyły i kości.
  • Wykorzystanie urządzenia nawigacyjnego do kierowania lekarzem podczas zabiegu.

Istnieją dwa główne rodzaje urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w implantologii:

  • Szablony nawigacyjne. Szablony te są wykonane z materiału o właściwościach biokompatybilnych i są dopasowane do indywidualnego uzębienia pacjenta. Szablon zawiera otwory, które wskazują lekarzowi, gdzie należy umieścić implanty.
  • Systemy nawigacji bezstykowej. Systemy te wykorzystują kamerę lub skaner laserowy do śledzenia ruchów narzędzi chirurgicznych. Oprogramowanie nawigacyjne wykorzystuje te dane do zapewnienia, że implanty są umieszczane w prawidłowym miejscu.

Nawigacja w implantologii oferuje szereg korzyści, w tym:

  • Zwiększona precyzja. Nawigacja pozwala na umieszczenie implantów w prawidłowym miejscu, co zmniejsza ryzyko powikłań, takich jak uszkodzenie nerwów lub żył.
  • Zmniejszony czas zabiegu. Nawigacja może skrócić czas zabiegu, ponieważ lekarz nie musi dokonywać pomiarów i obliczeń podczas zabiegu.
  • Zwiększona komfort pacjenta. Nawigacja może zmniejszyć dyskomfort pacjenta podczas zabiegu, ponieważ implanty są umieszczane w prawidłowym miejscu od razu.

Nawigacja w implantologii jest stosunkowo nową technologią, ale szybko zyskuje na popularności. Jest szczególnie przydatna w przypadku pacjentów z trudnymi warunkami stomatologicznymi, takimi jak ograniczona ilość kości lub obecność nieprawidłowości.

Nawigacja w implantologii – Podsumowanie

Wykorzystując dane z Tomografii Komputerowej planujemy idealną pozycję implantu uwzględniającą zarówno stan kości, oczekiwany wygląd zęba i relacje z sąsiednimi zębami. Wszczepienie implantu w optymalnym położeniu ma decydujące znaczenie dla uzyskania pięknego naturalnego wyglądu zęba na implancie, a także prawidłowego wieloletniego funkcjonowania wszczepu.

Po ostatecznym ustaleniu położenia implantu w obrazie 3D na monitorze następuje komputerowo sterowany proces wykonania specjalnego szablonu chirurgicznego. Służy on następnie do precyzyjnego umieszczenia implantu w kości.

Praktyka Sanadent od 2008r posiada specjalistyczne szwajcarskie urządzenie do wykonywania szablonów chirurgicznych, gwarantujące umieszczanie implantów w idealnej pozycji.

Przeczytaj również: